O NAMA

U zdravstvenoj ustanovi Lumed radimo sve stomatološke zahvate s naglaskom na endodonciji, protetici i estetici.

Lumed je privatna ustanova dentalne medicine koja je s radom započela 2022. godine. Nudimo usluge iz svih grana stomatologije s naglaskom na endodonciji, protetici i estetici.

Luka Hanžek, dr.med.dent., vlasnica je i osnivačica ustanove. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine. Nakon stažiranja radno iskustvo stječe radom u Domu zdravlja Varaždin i šestogodišnjim radom u privatnoj ordinaciji dentalne medicine.

Početkom 2022. godine, vođena željom prema napretku i poboljšanju usluga, otvara svoju privatnu Zdravstvenu ustanovu Lumed, u centru Varaždina.

Kontinuirano se educira na tuzemnim i inozemnim tečajevima, s najvećim naglaskom na endodonciji, protetici i estetici.

S ciljem još kvalitetnijeg rada upisuje i poslijediplomski studij „Master in Advanced Endodontics” (magistra napredne endodoncije) na Sveučilištu u Sieni, Italija, u trajanju od dvije godine. Kontinuirano ulaganje u edukaciju te modernu tehnologiju cilj je i jedini način napredovanja.