Slow Dentistry ili „spora stomatologija“ koncept je rada koji se bazira na vremenu koje je utrošeno na brigu oko pacijenata. Uključuje razgovor, informiranje o potrebnim zahvatima uzimajući u obzir želje pacijenta, te nakon toga izvođenje potrebnih terapeutskih postupaka koji se također izvode onoliko dugo koliko je potrebno za kvalitetnu izvedbu. Takvim se pristupom smanjuje mogućnost „ iznenađenja“ tijekom postupaka te se smanjuje anksioznost pacijenata koja je već ionako u većoj mjeri prisutna u stomatološkim ordinacijama.

Svakom se pacijentu pristupa individualno, slušaju se njegove želje, predlaže postupak liječenja i objašnjava najbolji redoslijed postupaka koji će osigurati kvalitetu i dugotrajnost radova. Brzina se ne smatra vrlinom ako ona pridonosi smanjenju kvalitete rada.

Nadalje, ovakav način rada odnosi se i na higijenske postupke koji se primjenjuju između svakog pacijenta te naravno kompletno čišćenje, dezinfekciju aparata i prostora te sterilizaciju instrumenata. Između svakog pacijenta određena je stanka tijekom koje se detaljno odrađuje higijena radnog mjesta i priprema sterilnog instrumentarija za sljedećeg pacijenta.

Čekaonica je osmišljena kao mjesto mogućeg čekanja ali također i vrlo ugodno smirujući prostor gdje pratnja pacijenta ili sam pacijent mogu provesti vrijeme.

Takav način rada omogućuje posvećenost pacijentu i ugodan rad uz minimalni stres. To donosi benefite za obje strane uz visoku efikasnost i kvalitetu radova – on jednostavno znači da se „ne brza“ već da se radi kako bi se i trebalo raditi poštujući načela struke.